Ubici roaka kazna smanjena za godinu

11月 08, 2019 (0) comment

Premapresudi,ubistvojepo?

injeno16。

februara2014。

godinenalokalnomputuuseluGrivcikodRogatice。

TogdanaPerovi?

jeOra?

aninasusreoirekao:“Ej,sa?

ekajdatine?

toka?

em。

”Tadajeizme?

unjihizbilasva?

aiOra?

aninjeuzeonekolikokamenicaibacioihpremaPerovi?

u。

Onsetadaizmakaoodnjega,teuzeokolaciuglavuudarioOra?

anina,nanijev?

imute?

kepovredeodkojihjeonnaknadnoumro。

Utvr?

enojedajesmrtnastupilazbogpolomljenelobanjeinagnje?

enjamozga。

Mje?

taniselaGrivciodmahnakonzlo?

inaispri?

alisudasuOra?

aniniPerovi?

ro?

acikojisuse?

estosva?

ali。

Kobnogdanapokoznakojiputsuse?

estokoposva?

aliipotuklikadasusesrelinaputu。

Udaralisujedandrugogsvimisva?

im。

Perovi?

jekocemusljepoo?

nicupogodioOra?

aninaioborioga。

Tadsuprekinulitu?

uirazi?

lise。

Me?

utim,Ora?

aninjekasnijepodlegaoitektadajeubistvoiotkriveno,aPerovi?

uhap?

enispri?

alisumje?

taniselaGrivciodmahnakonzlo?

ina。

Premanjihovimrije?

ima,Ora?

aninje?

iviosabratom,skojimjejednovrijemebiousva?

i。ena

Mje?

tanisunakonzlo?

inapri?

alidajerazlogsva?

eizme?

uMilomiraPerovi?

aiMilankaOra?

aninabila?

ena。

Ora?

aninjebioumisliodagajesuprugaostavilazbogPerovi?

a,pagaje?

estonapadaozbogtoga。

Me?

utim,istinajedruga?

ija。

Onagajeostavilaranijeioti?

lauRogaticu,gdjeseponovoudalai?

ivisadrugim?

ovjekomrekaojejedanodmje?

tana。

Olak?

avaju?

eokolnosti

Ubistvopo?

injenouodbraniinjenicedanijeosu?

ivanidajeporodi?

an?

ovjek

Booking。

Comment (0)